lördag 3 maj 2014

Garry´s mod del 3


Förra delen lämnade vi Demoman under den sista kontrollpunkten, ivrigt väntande på att vi skall fortsätta på våran film, och det skall vi idag! Ett grundverktyg i garrys mod är physgun, som kan nås genom att trycka på 1 eller scrolla med musen.
 

Med detta verktyg kan man ta tag i och manipulera olika karaktärer eller saker och ”låsa” dem genom att högerklicka. Genom att hålla in useknappen (väljs i options) kan man rotera på saker för finjustering.
 

Man kan ta tag i olika delar av kroppen som händer, fötter, huvud och leder. 


När man skapar filmer eller bilder är det viktigt att ha en referenspunkt, och då kommer kameraverktyget väl till pass. Kameran kopplas till valfri knapp och kan sedan tittas igenom. Man kan även göra kameran rörlig för svepande rörelser eller kameraåkningar, men till denna enkla film gör vi den låst.

 
Kameran placeras med linsen exakt där du siktar och kan tittas genom med en knapp som du själv väljer i options. Detta är användbart om du vill filma samma karaktär ur samma vinkel men med olika finjusteringar, såsom stop-motion. Det är även användbart för att filma dig själv!
Steg ett är att ändra på Demomans hand, så att han pekar.

För att Demoman skall kunna peka använder vi fingerverktyget. Högerklicka på en hand och öppna sedan contextmenyn (återigen, måste väljas i options). Där kan man ändra de individuella lederna i fingrarna eller öppna en meny med förvalda positioner. Som tur finns pekande som en av dessa alternativ! Som synes kan man även ändra på de individuella lederna för att skapa egna gester.
 

Till sist skall vi ge Demoman ett glatt ansiktsuttryck. Ansiktsverktyget fungerar precis som fingerverktyget; högerklicka på ett ansikte och öppna kontextmenyn. Högst upp finns några förvalda ansiktsuttryck (men de fungerar i regel dåligt med karaktärerna i team fortress) samt en mätare där man kan bestämma hur ”böjligt” ansiktet kan vara. Ju högre siffra, desto överdrivet ansiktsuttryck. Man kan även randomiza ett ansikte, men det ger ju fan i om du inte vill få mardrömmar.

Dra fältet längre till höger för att öka leendet och till vänster för motsatsen. Ofta ser det bra ut men det kan bli konstigt och glitchigt om man ökar för mycket!


Lägg märke till att man även kan manipulera Demomans mössa, eftersom den räknas som en del av hans ansikte. Detta gäller även saker såsom Engineers glasögon. För att byta hattar på karaktärerna måste man ladda ner en addon som heter bone merger. Mer om detta i framtida kapitel!
 

Sådär, där har vi vårt pekande och leende! Men jag antar att om ni sett gmodfilmer tidigare så har ni sett ännu mer förvridna ansiktsuttryck.
 

GAAAAAAAH! Ungefär så där, ja.
 

I förra lektionen talade vi helt kort om de två versioner av Demoman man kunde framkalla, HWM och normal. HWM är en version av en karaktär där man manipulerar varje del av figurens hud själv, istället för att bara välja ett färdigt ansiktsuttryck. Det är mycket puligare men öppnar samtidigt nya möjligheter.


Till vänster, HWM. Till höger, en vanlig modell.


KABEEEEEEEEEEWM!
Vi ses i nästa avsnitt ,då vi skall spela in vår första enkla film, fortsätta titta på olika verktyg och så vidare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar