lördag 7 september 2019

Ugglesången

Detta var en dikt i vikingastil (löst baserad på sången om Vavtrudner från den poetiska Eddan) som jag ursprungligen skrev som en liten ramhandling till denna andra demon av mitt spel Alex och Adva. Jag, eh, glömde dock bort den fram till nu.  


När Alex och Adva tagit sig tillbaka från vargjakten i Järnskogen, såsom återberättats i sång sju och åtta av Byleifs saga, så kom de till staden Ting. Drottningen som bodde i stadens högsta torn sades vara mycket vis. 

Alex sade till Adva:

Råd mig nu, min hustru
För jag önskar min kunskap
Med drottningen pröva
Högst ivrig är jag
Att forntida kunskap
Med Bjarmalands högsta fresta

Adva svarade:

Helst skulle jag vilja
Att min älskade vore
Här vid min sida
För vad jag hört
Finns ingen listigare och svekfullare
Än Bjarmalands drottningmoder

Alex svarade:

Mycket vi fart
Och mycket jag vet
Jättar och makter vi nedgjort
Nu önskar jag ensam
Att få den vise pröva
Och se hur hennes salar är reda

Adva svarade:

Far då min kärlek
Med dig all lycka
Lycklig må du snart återkomma
Må all din kunskap
Du funnit på vägen
Stå dig bi mot den vise

Alex gav sig av mot slottet medan Adva väntade på honom vid torget. Vid porten möte han en gammal gumma. Hon hette Spörstark och sade att det vore sorgligt att en sådan som Alex skulle möta Bjarmalands drottning om han inte kunde mäta sig i en gåttävling med henne. Alex antog utmaningen och fick börja.

Alex sade:

Hur många är de till antalet
De flodens väktare
Som varje morgon
Öppnar horisontens grindar
Så att världens gärde
Sitt vattensvall får?

Spörstark svarade:

Endast en väktare har floden Vimur
Och honom har ni redan mött
Rödtott han heter och han är snabb i foten
Varje dar drar han omkring med regnet
Några ger han mycket
Med andra får lida svårt i torkan

Spörstark framställde nu följande gåta:

Säg mig nu, kaninkrigare
Om du vill mitt beröm vinna
Vad heter den gård
Och vad heter den gårdsvakt
Som skiljer Järnskogen
Ifrån människors värld?

Alex svarade:

Ångerbåda heter båd drottning och gård
Den är fylld utav hennes yngel
Men gården vaktas av en styrkans smed
Han kallas Grenstark och vaktar vägen
Jag och Adva fick list bruka
Då vi tog oss förbi honom

Alex ställde nu denna gåta:

Det växer många blommor och blad
Det växer mycket vid Järnskogens gräns
Vilka drycker och läkemedel
Kan man skapa
Om man använder sitt sinne
Och sin kunskap därtill?

Spörstark svarade:

Med de blommor och örter som växer där
Kan man en kraftfull blandning skapa
Fruktansvärda löv och Caniniblomster
Av dessa kan en medicin skapas
Som är så stark
Att den kan själva döden tillbakavisa

Alex tyckte nu att de hade visat sig jämnstarka i visdom, men Spörstark ville ändå inte släppa in honom. De slog vad igen och denna gång med sina huvuden som insats. Alex fick återigen lov att börja. 

Alex sade:

Säg mig nu Spörstark
Om du vishet äger
Vad är namnet på de fyra gårdar
Som finns i Järnskogen
och som väcker fruktan
Hos båd människa och jätte?

Spörstark svarade:

I Järnskogens finns fyra goda gårdar
En tillhör Segerkär, träskkvinnans dotter
En annan Isenbåge, tomtarnas beskyddare
Den tredje är blott en ruin då trollen besegrades
Det är mosslabyrinten, som kallas så
Den allra sista är Vargens lya, och det är där ni har varit

Spörstark fortsatte:

Låt oss tala om Segerkär och om hennes boning
Hon som över tidens råder
Hur många våningar har hennes boning
Vad finns i dem, hur yttrar de sig
Vad får man av henne
Om man är hennes vän?

Alex svarade:

Två våningar finns det
En är som man bor mest
Men ett tickar hemskt
Hon är tidens mästarinna
Och av henne får man
Stolpar som tomtar tillber

Alex frågade:

I isborgen där Isenbåge bor
Finns det ett djupt rum
Som är fyllt med kokande vatten
Vad är namnet på denna plats
Och var i världen mynnar röken ut
Så att den sydliga spetsen av världen kyls?

Spörstark svarade:

Denna plats kallas femhundraårsrummet
Och det leder till Tymors palats
Världens trickster och bringande av döden
Det mynnar ut i Rökaviket där isen smälter
Där är goda år och mycken visdom
Om forntida sägner

Spörstark frågade:

I mosspalatset måste man vara försiktig
Då inget varit där på många år
Men en har vart där, den mäktiga smeden
Som tränar och försöker att en arvinge få
Vad är hans namn
Och vad är hans dåd?

Alex svarade:

Völund heter han
Och han har två lärljungar
En dvärg och en alv
Och en tjänarande därtill
Han bodde i eldbergen
Och var dvärgarnas vän

Alex ställde nu denna gåta:

I Vargens lya har jag varit
Vargens lya har jag överlevt
Knappt kom jag därifrån med livet i behåll
Ur hans slott rinner trenne floder
Säg mig namnet på dem
Och namnet på de tjänare han har

Spörstark svarade:

Den första floden heter Van, den andra Slid
De består utav gift och knivar
Den tredje kallas för Leucocit
Där de vita jättarna är hans tjänare
De är från en annan värld
Och han kan tämja drakar

Spörstark framställde nu sin sista gåta:

I Järnskogen skedde ett fruktansvärt brott
Då Ra-Balder, drottningens son dräptes
Var växte misteln som blev hans bane
Och vad viskade modern i sonens öra
Då han lades på bålet
Och seglade till Helgafjäll?

Alex sade:

Misteln växte i Ångerskogen
Men vad du viskade i din sons öra
Det vet du och endast du
Jag inser nu att du följt vår resa
Du är Sigtrygg, gudarnas drottning
Med dömd mun har jag din vishet frestat

Alex bad nu att få friköpa sitt huvud och Sigtrygg sade att han kunde få det. I gengäld skulle han skaffa tillbaka de vapen som stulits från henne för länge sedan.  Han fick inte lämna hennes tjänst förrän detta hade blivit gjort. När Adva fick höra talas om detta blev hon mycket vred och ville skilja Sigtryggs huvud från kroppen men hennes herre Byleif gav dem tillåtelse att tjäna Sigtrygg eftersom han inte ville att blod skulle spillas över ett givet löfte. 

Så kom det sig att Alex och Adva för en tid tjänade drottningen av Bjarmaland.

Demon kan laddas ner (tillsammans med intressanta fakta om Alex och Advas värld från följande länk: http://atspela.blogspot.com/2018/12/the-second-demo-of-alex-and-adva-has.html)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar