lördag 28 september 2019

Kurstext: Figurspel


Company Spyhunt utspelar sig i kontorsmiljö (givetvis med en spelplan mestadels bestående av konferensrum och lager man kan sätta ihop efter eget behag). Spelet spelas på två personer, en företagsledare och en företagspion. För företagspionen gäller det att med hjälp av tjallare nå företagets hemligheter som finns inlåsta i kassaskåp, på datorer och så vidare. Företagsledaren måste samordna de ännu lojala arbetarna för att hålla spionerna borta.
Fraktioner förutom dessa två, som andra kan spela för att göra spelet mer intressant:

1 Facket. Personer från facket kan komma att inspektera arbetsplatsen. Dessa motarbetar både spionen och chefen genom att anmäla betänkligheter som sker på arbetsplatsen och får på så sätt poäng.
2 Konsulter. Dessa lägger sig arbetet på arbetsplatsen och kan hjälpa och själpa både chef och spion genom att ändra på rutiner och rums strukturer. De får poäng för varje sådan ändring de driver igenom.
3 Demonstranter. Med tanke på hur många skumma affärer som redan uppdagats inom företaget är det inte så konstigt om demonstranter redan börjat samlas för att demonstrera och till och med ockupera företagets lokaler! Denna grupp får poäng för att ta över ett rum på företaget, vilket gör dem otillgängliga för alla andra grupper.

En av spelarna måste alltid vara chef, medan motståndaren kan vara vilken som helst av de övriga fraktionerna. Spelet är dock främst balanserat för att spelas spion/chef med möjlighet för en tredje spelare att ställa till problem för båda. Nedan följer ett kort scenarion på ett drags längd med tre spelare, i detta fall chef, spion och facket.
Spionen har tagit en nyckel från en lagerarbetare och närmar sig nu chefens kontor. Chefen har dock lagt om vaktschemat så att spionen upptäcks. Spionen får hjälp av en "insider" på företaget och de slår ner och gömmer den medvetslösa vakten. Spionen lyckas ta sig in på kontoret och får poäng för stulen information. Fackinspektionen upptäcker den medvetslösa vakten och får också poäng för att anmäla detta.
Sätt företagsledaren hade kunnat undvika detta:
Planerat vaktrundorna annorlunda så att det antingen hade varit fler vakter eller ordnat så att den medvetslösa vakten upptäckts fortare så att larm hade kunnat slås.

Meningen är att man skall undvika slagsmål så långt så möjligt men det är dock fullt möjligt att anfalla någon. Eftersom alla "pjäser" är kontorsarbetare är slagsmålen inte speciellt episka utan det är snabba handgemäng med de tillhyggen som finns på plats. Det är mycket stor chans att den medvetslösa kroppen upptäcks och i sin tur avslöja spionen.
Givetvis kan man likt krigsspelen basera scenarion på riktiga fall av företagspioneri. Ett potentiellt problem är att de oftast sker under längre tid medan ett spelscenario i detta spel sker under en enda dag. Därför behövs det likt krigscenarion en god dos av rejält kreativ skrivande för att "förminska" händelsen till ett scenario som kan spelas.

Precis som vanliga figurspel finns det karaktärer med speciellt utseende och förmågor, men i detta spel rör det sig snarare om sekreterare som kan ta sig in på chefens dator (eftersom hon är den enda som kommer ihåg hans lösenord) eller vaktmästaren som ingen tänker på som har nyckeln till alla rum i byggnaden. Genom ett strategiskt byte av information kan spionen ta sig genom kontorslandskapet och få den information han eftersöker! Chefen för företaget har till sitt förfogande säkerhetsvakter och kontorsslavar som vill upp sig i karriären. Genom att lägga deras scheman så att så många märkligheter som möjligt upptäckts så kan allt spioneri stoppas! Efter ett visst antal rundor (symboliserar en arbetsdag) räknar man poäng i form av information spionen lyckats sno. Är det över ett visst förutbestämt antal har spionen vunnit, annars chefen!

Spelets realismgrad är förhållandevis hög, nästan diskbänksaktigt så men för att förhöja variationsgraden och öka spelets mervärde kan man plocka ihop spelplanen för att skapa ett mer labyrintiskt och MC Escher-inspirerat kontorslandskap. Naturligtvis kan man behöva skapa lite "house rules" för att göra det hela mer spännande och öka spelets livlängd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar