tisdag 19 november 2019

Presentationstext: Nätverk


Jag kommer här att förklara grunderna i vad ett nätverk är och vilka som är de branch-standardiserade sätten att bygga upp ett nätverk på för ett kontor eller företag.
Anledningen till denna presentation är både för att ge grundläggande kunskap om nätverk men främst att visa på vilka typer av nätverkslösningar som finns och vilka typer av företag som använder sig av vilka nätverkslösningar. Därför kommer jag inte att rikta in mig alltför mycket på tekniska termer utan mer på hur nätverk funkar och hur det används.
De enda termerna som jag vill prata lite närmare om är TCP/IP. TCP står för transmission control protocol och är helt enkelt alla sätt man kan koppla upp en enhet till en annan på nätverket, exempelvis ett trådlöst nätverk. En IP-adress är en kombination av siffror som varje enhet på ett nätverk har och de används helt enkelt för att enheter skall hitta varandra, så att en dator kan skriva ut på en skrivare eller för att ansluta till en hemsida som ligger på en server. 

Vi skall här prata om:
Hem-nätverk
Maskformiga nätverk
Metronätverk

Mycket generaliserat kan man säga att ett företag av en viss storlek så gott som alltid har en viss nätverkslösning. 

Nätverk är helt enkelt att överföra information från en enhet till en annan via det elektromagnetiska spektrumet. Med det elektromagnetiska spektrumet menas all typ av strålning, alltifrån radiovågor till röntgenstrålning och synligt ljus. 
Vad händer då egentligen när man går ut på internet eller behöver komma åt en fil på ett gemensammt lagringsutrymme på en server? När du slår in en hemsidas adress skickar du en begäran via nätverket och ut på internet till en specifik server som hämtar filen. En hemsida består av ett flertalet filer som hänger ihop på olika sätt. Även där finns ett antal branch-standarder, men de skall vi inte gå in på här. Filen skickas sedan tillbaka till din dator och tolkas av ett program, i detta fall en webbläsare.  

Man talar om klienter och servrar. Klienten är den dator eller enhet som du sitter vid, och du tar emot eller sänder information som ligger på en server via nätverket. En server kan även den ta emot eller skicka information, fast det behövs inte en användare som sitter bakom och gör allting manuellt. Jag har en hemsida, och en användare kan gå in på den. Det som händer är att en fil från server skickas till din dator, och jag kan gå in på servern för att lägga in nya filer och på så sätt uppdatera hemsidan!

Alla typer av nätverk har sin grund i en så kallad accesspunkt. Det är därifrån "internetet kommer ifrån". Vad som sker är att elektromagnetisk strålning (man delar in den typ av strålning som är lämlig för dataöverföring i kanaler) strålar ut från accesspunkten och att enheter nära den kan kan komma åt enheten samt accesspunkter för internetanslutning via denna strålning.

En anslutning via kabel är enkel att förstå sig på, man bara ansluter kabeln (kallas kopparkabel fast de inte alltid är gjorda av koppar), som går direkt till accesspunkten, till datorn så får man en anslutning till nätverket. En trådlös anslutning fungerar egentligen ungefär på samma sätt, fast istället för denna kabel har man då denna elektromagnetiska strålning som trådlöst ansluter en enhet till accesspunkten. 

Om man bor i en lägenhet har man så gott som alltid en router så att man kan komma åt internet. Denna router går till husets gemensamma accesspunkt och ser till att varje hushåll får sitt egna nätverk. Detta sker genom att varje router är låst med ett lösenord. Har ni en dator hemma har ni kanske sett att ni kan se andra lägenheters eller i vissa fall andra villors nätverk men inte ansluta till dem på grund av att de är lösenordsskyddade? Detta beror på att era datorer tekniskt sätt är nära nog för att ta emot strålningen från andra lägenheters routrar. 

Den här lösningen kallas hemma-nätverk (även om det kan användas kommersiellt) och passar bäst för mindre företag. Observera att när jag mindre om företag så pratar jag om faktiskt yta. Ett företag eller butik kan vara en del av en större kedja men så länge ytan är mindre och företaget inte har separata avdelningar som bara behöver komma åt viss information så funkar detta upplägg bra. Ett problem som kan uppkomma med en vanlig router eller accesspunkt är att enheter längre bort från den får en svagare strålning och därför långsammare uppkoppling.

 Förut löstes det via så kallad beamforming, vilket innebär att accesspunkten (eller routern) avger en formad stråle riktad mot specifika enheter istället för en rund stråle som når allt. Denna teknik används ibland fortfarande med antenner. En annan lösning är såklart att man kopplar ihop alla enheter med kablar, men det blir problematiskt om man behöver göra uppgraderingar i framtiden. 

En annan lösning kallas för maskformiga nätverk. Denna lösning fungerar som så att accesspunkten är kopplad till så kallade switchar som sedan är kopplade till alla enheter på nätverket. En enhet kan vara kopplade till flera switchar så att om en slutar fungerar kan enheten fortfarande nå nätverket. Fördelen med denna lösning är dels att nätverket inte förstörs bara för att en switch inte fungerar men också att olika avdelningar kan få tillgång till olika typer av information. Ytterligare en fördel är att man inte påverkas beroende på var i kontoret man sitter eftersom det är flera switchar istället för en gemensam router. 

En annan lösning är att använda riktade antenner men det är mycket gammal teknik som man knappast aldrig stöter på längre. Förutom skolor så används denna teknik av företag som har två kontor i en och samma stad. Har ett och samma företag flera kontor i ett och samma land brukar gemensam data sparas i molnet. 

Molnet är lite av ett inne-ord just nu men innebär i praktiken att man man leasar ut hårdvaran eller lagringsutrymmet till ett annat företag. Det är i stort sätt samma sak som att använda sig av exempelvis Google driver, där Google är företaget som då sköter hanteringen av dina filer. Man talar då om mjukvara som service.

Andra liknande exempel är mjukvara som service såsom Facebook, som ju också är lagring och en social tjänst som tillhandahålls av ett företag. Nu är ju Facebook en gratistjänst som vem som helst kan komma åt men det finns företag som använder Google drive eftersom det är gratis och man kan skapa skyddade länkar som bara de man kan som man skickar länken till kan komma åt. Ett annat exempel är Sharepoint som ingår i Office-paketet.

Ni minns att jag pratade om min hemsida i början av presentationen? Jag har nu inte en stor server stående i min lägenhet utan har hyrt utrymme på ett företag som tillhandahåller sådana tjänster och jag betalar en årlig summa för detta. Även detta är ett exempel på lagring som tjänst. Hade jag varit en egen företagare eller frilansare så hade denna lösning plus ett hemmanätverk vara den enklaste, billigaste och mest passande lösningen, bara som ett exempel på vad vi precis har pratat om.

Så, för att sammanfatta:
Hemma nätverk
Maskformiga nätverk
Metronätverk

Allt detta är självfallet inte hugget i sten, det finns hybridlösningar med både trådlösa nätverk och anslutning via kopparkabel.

Gillade du denna text? Använd en av knapparna under för att dela!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar