fredag 15 november 2019

Kurstext: Kortspel


Jag har valt att basera mitt kortspel på Team Fortress 2. Trots att spelet är rätt gammalt och inte uppdateras speciellt aktivt längre är det ett starkt varumärke som är välkänt genom Steam och så vidare. Valve brukar även vara positiva till personer med bra idéer som de kan finansiera och distribuera för en del av vinsten. 
Varje spelare tar rollen som administratören över antingen det blå eller det röda laget. Målet är som i exempelvis Magic: the gathering att besegra den andra spelaren genom att slå ut motspelarens livspoäng. En viktig skillnad är att för att vinna måste spelaren bygga upp en arme med anfallskraft nog att slå ut både motspelarens arme och motspelaren själv. Det finns även ett alternativt sätt att vinna genom mapkort (se nedan).

Det finns fyra typer av kort:
Klasskort. Dessa föreställer Soldaten, Pyron, Heavy, Demoman etc i olika situationer. Utan tillägg är de mycket svaga och används främst som en sköld mot motspelaren. Undantaget är Medic som kan kopplas till ett annat klasskort precis som vapenkort eller kosmetiska kort. Vakttorn (sentries) räknas som ett klasskort men kan bara spelas om det finns en tekniker i spel.
Vapenkort. Dessa läggs till klasskorten för att ge dem ökad anfallskraft eller försvar. Vapenkort kostar mer än klasskorten och försvinner när ett klasskort slås ut. De flesta vapenkort kan bara användas av ett speciellt klasskort. 
Kosmetiska kort. Dessa föreställer hattar, kläder etc som ger speciella egenskaper beroende på vilket klasskort det utrustas till. Även dessa slås ut när ett klasskort faller.
Mapkort. Dessa kort dras från en speciell hög när en spelare slår ut fler en ett av motspelarens klasskort besegras i en enda runda. Dessa kan bara utrustas av ett klasskort med både vapen och kosmetiska kort. Ett klasskort kan utrusta fler en ett mapkort och finns tio i spel innebär det en automatisk vinst. 
Förutom dessa fyra kort-typer finns även "metallkort" som agerar valuta. De används för att tillkalla klasskort, lägga till vapen osv. Metallkorten har tre olika valörer (scrap, reclaimed och refined) och är värda tre av det lägre värdet. Man kan lägga dubbla värdet av en lägre valör för att skapa en högre. Säg att jag har ett vapenkort jag vill lägga som kostar två refined, men har bara en på hand. Då kan jag lägga en refined och sex reclaimed. Man kan dock inte använda exempelvis använda ett refinedkort för att tillkalla två kort som kostar ett och två reclaimed. 

Spelet fokuserar på en balans mellan att dels skapa starka kort och dels skapa en mur av mindre kort som försvar. För många svaga kort gör att de lätt slås undan, samtidigt som det är farligt att förlita sig alltför mycket på ett enda starkt kort eftersom alla kosmetiska, vapen och mapkort slås undan om det väl besegras. Här är ett exempel på hur ett klasskort kan byggas upp:
Ett klasskort föreställande Scout har 1/1 anfall/defence. Med en stark vapenkort (force of nature) höjs kortet till 3/1. Ett kosmetiskt kort föreställande en ryggsäck gör att Scout kan byta värde från 1/3 till 3/1 beroende på om han anfaller eller försvarar sig. Till sist läggs ett mapkort som för spelaren närmare segern.
Man kan även spela en variant med bara klasskort där varje administratör har ett enda liv. Här gäller det att slå ut motståndarens kort utan att lämna fältet öppet för en motattack!  

Hur ett spel kan se ut:
1 Den blå spelaren drar först och får flera klasskort samt ett bra vapenkort. Han har dock inte metal nog att spela det men lägger ut två klasskort som skydd.
2 Röd har otur och drar flera bra kort men bara ett metallkort. Det är en refined som han inte kan använda för att tillkalla något som är värt mindre.
3 Blå spelare drar igen och får flera vapenkort. Han slår ut två av  motståndarens klasskort och får ett mapkort.
4 Röd drar igen och får flera metallkort och ett kosmetisk kort. Han lyckas vända det som antagligen skulle blivit en förlust genom att spela ett klasskort med tillhörande vapen och kosmetiskt kort (här kom hans refined väl till pass). Vapnet gör hans arme mer svår att överkomma och det kosmetiska kortets egenskaper neutraliserar motståndarens mapkort.

Spelet fortsätter nu på detta vis genom ett antal rundor. På grund av att den röda spelaren har för lite metalkort i lägre valörer i sin lek har han svårt att göra sina klasskort starkare. Detta gör att den blå spelaren får tillräckligt med mapkort för att vinna. Misstaget den röda spelaren gjorde var att förlita sig på starka kort som var svåra för honom att tillkalla eftersom han inte drog tillräckligt med metall. Han hade i och för sig kunnat vinna eftersom han väntade på fler kosmetiska kort som neutraliserade motståndarens mapkort samt vapenkort som hade gjort det möjligt att slå ut motståndarens arme och livspoäng.

Gillar du mina texter? Använd en av knapparna nedan för att dela!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar