fredag 26 juli 2019

Byleif's fiskefänge del 4/10

Originalöversättaren av den ursprungliga Byleif-stenen

Byleif kunde nu själv simma och dra skutan
Stark var han som alla himmelens fåglar
Min makt sträcker sig nu till himmelens höjder
Nu fattas bara just det här med fisken
Medan han for talade han fåglarnas språk
Detta skulle komma väl till pass
Jag är nu i sanning en vis man
För att hitta nästa ö

Nästa ö låg på en vulkan
Fort tillbaka eller vi skjuter!
Byleif gav ett nödrop
Nej, ge mig inkräktarens huvud!
Han visste att det snart skulle smälla
I envig skall jag och kaninernas konung mötas!
Byleifs band bad honom att delta
Äran är min då mitt krut fäller den starke! 

Byleif kämpade tills berget brast
Ön sprängdes och spyr gör vulkanen
Det blev ett helt ofog att fly och
Jagad blev kompetanterna av vulkanmagman
Vem som var bäst var ej längre intressant
Nu gällde båd hals och huvud
Trän'a brann då katastrofen tilltog
Att alla levde var huvudsaken

Kalypso den vackraste av alla nymfer
Perfekt i sin fruktan och symmetri
Med en hug av hetta och vilja
Byleif ville spara sin plikt till storslottets nattvakt
Hans broder hade traskat dessa marker
Gjort landet fruktbart i tid för skörden
Byleif var av annat virke
Tjänade ej nån annan än sig själv

Byleif gjorde sig nu reseklar
Medan öns dam grämde sig
En skattkarta för att hålla kvar
Denna största av förlorade skatter
En pirat med namnet Le B. Orne
Hade gömt sin arvedel
Lämnat den med jungfrun kär
För han dog utan manskap

Manligt läste Byleif kartan
Den verkade dock vara låst med magi
Byleif satte genast fart
För att första ön var inom räckhåll
För denna skatt kunde fisk köpas
Salt att hålla den färsk under lång tid
Vishet bygger lätt ett helt välde
Detta var Byleif hela plan 

Luska, listigt
Över kartan grunna
Byleif ritade på sitt sjökort
För att härifrån finna skattens gömma
Vådfärd, lång färd
Över gungande böljor
För att härifrån finna denna guldhärd
På den bygga ett imperium

Seglandes, skådades, en ö med tornande stenhuvud
Skadade min Fricka på båtens kant
Bävande Byleif lyfte marken som fruktade, fruktbar
Vakttornets ö bar på en hemlighet
Grävande, gullande för guld sprang Byleif fram
Samma trådar i verkets början
Stannade plötsligt när någon for fram; båda stannade
Under väktarens mun möttes de två 

Byleif hade förtur i den gången
Men vek då den Stora trädde fram
Kaninernas kung såg tydligt Ugglan och hennes mask
Från grottans innanmäte är kanske något kvar?
Men ack, allt länsat! Byleifs satte fart
Han visste mod, men Broderns list var nu bättre
Han behövde, fisk, guld, salt, krigare till sin kammare
Han lämnade denna ö nu för bättre lycka

Varför måste Byleif bada?
Varför får han ingen fisk?
Varför är vägen till ära stängd?
Och varför är havet omgärdat av stål?
Havet har sin egen Lördag
Hans äventyr har ej ännu nått sin ände
Ödet skrevs av de tre systrarna för länge sedan
Här börjar som synes Råttans rike

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar